عنوان خدمت:    صدور /تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

شناسه خدمت : 18081044000   

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)   خدمت به کسب و کار (G2B)   خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

 شرح خدمت :   اين خدمت بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد براي ارايه خدمت به متقاضیان صدور و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه هاي آزاد ، از طريق سامانه هاي زير صورت مي گيرد :

-   صدور /تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

مدارک مورد نیاز:

اتکمیل فرم های مربوطه(اطلاعات فردی،آموزشی،طرح توجیهی،تعیین صلاحیت و ...) مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تأسیس و اداره آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

از زمان درخواست وتکمیل و ارائه مدارک ومستندات تا صدور پروانه تاسیس حدود یک ماه به طول می انجامد.

ساعات ارائه خدمت:

به صورت 24 ساعته در تمام هفت روز هفته فعال می باشد و خدمت ارائه می گردد.

تعداد بار مراجعه حضوری :

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

بر اساس تعرفه بودجه سال 1399:

هزينه صدور، و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه هاي آزاد 2000.000 ریال است.
پرداخت به صورت الکترونیکی

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی  http://www.portaltvto.com       

    پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه 

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: http://support.portaltvto.com

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)