عنوان خدمت:   تهیه استانداردهای آموزش مهارت

شناسه خدمت : 18081048000

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)   خدمت به کسب و کار (G2B)   خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

 شرح خدمت :  اين فرآيند براي ارايه خدمت جهت تهیه استانداردهای آموزشی  از طريق سامانه صورت مي گيرد و شامل مراحل زیر است:

-   تهیه و بررسی سند تجزیه و تحلیل شغل

-   تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شغل

-   تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شایستگی

مدارک مورد نیاز:

 تكميل فرم رزومه متقاضيان عضويت در كميته هاي تخصصي

ارسال درخواست تدوین استاندارد با تکمیل فرم تجزیه و تحلیل شغل از طریق سامانه ملی استاندارد مهارت

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:


دريافت استانداردهاي آموزشي نيازمند صرف زمان حدود 2 دقيقه است

در خصوص استاندارد های جدید در حدود یک هفته الی 3 ماه تا بارگذاری محتوا به طول می انجامد

ساعات ارائه خدمت:

24 ساعته

تعداد بار مراجعه حضوری :

یک جلسه در صورت نیاز به جلسات حضوری

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی  http://www.portaltvto.com/ 

    پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه   http://azmoon.portaltvto.com/

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: http://support.portaltvto.com

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)