عنوان خدمت:    صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری

شناسه خدمت : 18081833000

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)   خدمت به کسب و کار (G2B)   خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

 شرح خدمت :  اين فرآيند براي ارايه خدمت به آموزشگاه هاي آزاد و از طريق زير سامانه هاي زير صورت مي گيرد :

-   صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم های مربوطه(اطلاعات فردی،آموزشی،تعیین صلاحیت و ...)

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 حدود  15 روز کاری

ساعات ارائه خدمت:

ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری :

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 صدور/تمديد ابلاغ مديريت و مربيگري با توجه به مدت زمان ابلاغ و نوع رشته درخواستی بر اساس جدول شماره 2 آیین نامه آموزشگاه آزاد متفاوت است .

پرداخت به صورت الکترونیکی

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی  http://www.portaltvto.com

    پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه 

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: http://support.portaltvto.com

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)