عنوان خدمت:   نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاههای آزاد

شناسه خدمت : 18051833000

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)   خدمت به کسب و کار (G2B)   خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

 شرح خدمت :  اين فرآيند براي ارايه خدمت به آموزشگاه هاي آزاد و از طريق زير سامانه هاي زير صورت مي گيرد :

-   اجرای دوره های آموزشی در بخش خصوصی

مدارک مورد نیاز:

ثبت دوره آموزشی در پورتال

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 متناسب با طول دوره آموزشی  

ساعات ارائه خدمت:

24 ساعته

تعداد بار مراجعه حضوری :

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 50000 ریال جهت خرید کارت اعتباری به منظور ثبت نام در دوره آموزشی

پرداخت بصورت الکترونیکی

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی  http://www.portaltvto.com

    پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه 

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: http://support.portaltvto.com

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)