عنوان خدمت:   پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت

شناسه خدمت : 18051046103

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)   خدمت به کسب و کار (G2B)   خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

 شرح خدمت :  اين خدمت جهت پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت به سایر دستگاههای دولتی  به صورت آنلاین ارائه می شود.

مدارک مورد نیاز:

کد ملی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

آنلاین

ساعات ارائه خدمت:

24 ساعته

تعداد بار مراجعه حضوری :

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی  http://www.portaltvto.com

    پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه 

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: http://support.portaltvto.com

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

-   اين خدمت جهت پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت به سایر دستگاههای دولتی  به صورت آنلاین ارائه می شود.

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)