- چگونه می توان در آزمون های ادواری شرکت نمود؟

پاسخ:برای ثبت نام در آزمون های ادواری به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد کافی است به سایت http://advari.irantvto.irمراجعه نموده و پس از مطالعه دفترچه آزمون ادواری طبق دستورالعمل در آزمون شرکت نمایید.

-چگونه از زمان آزمون ادواری اطلاع پیدا کنم؟

پاسخ: از طریق مراجعه به آدرس های الکترونیکی زیر:

 www.Portaltvto.com

http://advari.irantvto.ir

-حرفه مورد نظر خودرا چطور پیدا کنم؟

پاسخ: با جستجو در درفترچه راهنمایثبت نام الکترونیکی که از آدرس های زیر قابل دریافت می باشد.

www.Portaltvto.com

http://advari.irantvto.ir

-آیا می توانم در آزمون های سایر استانها ثبت نام کنم ؟

پاسخ: بله طبق حرفه های اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام الکترونیکی و حرفه های مشخص شده هراستان  می توانید ثبت نام کنید. باید توجه داشت تمامی فرآیند های آزمون کتبی و  عملی  صدور گواهینامه در استان محل ثبت نام انجام خواهد شد.

-چگونه می توانم کارت اعتباری تهیه نمایم ؟

پاسخ: با  کد ملی که متعلق یه فرد متقاضی کارت اعتباری  به صورت الکترونیکی از آدرس زیر قابل خریداری می باشد..

 pay.portaltvto.com

- چگونه می توانم کارت ورود به جلسه را دریافت نمایم؟

پاسخ: با مراجعه به آدرس:azmoon.portaltvto.com  می توانید کارت ورود به جلسه خودرا دریافت نمایید.

- چند بار می توانم در آزمون شرکت  نمایم؟

پاسخ: در سال 2 بار می توانید در آزمون حرفه مورد تقاضا شرکت نمائید.

- دسترسی به منابع آزمونی  چگونه می باشد؟

پاسخ: منابع آزمونی بر اساس توانایی های هر استاندارد که در سامانه ملی استاندارد ملی بارگذاری گردیده است ، می باشد و می توان به آدرس  www.irantvto.ir  مراجعه و مشاهده نمود.

- چرا رشته های آزمون های ادواری در استان ها محدود می باشد؟

پاسخ: رشته های آزمون ادواری بر اساس امکانات موجود در استانها تقسیم بندی شده و درحال انجام می باشد.

-هر فرد چند بار میتواند در آزمون ادواری شرکت کند؟

پاسخ: بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای آزمون ادواری، قبول شدگان آزمون کتبی که در اولین مرحله از آزمون عملی مردود می شوند،طبق برنامه زمانبندي( اعلام شده توسط هر استان) فرصت شرکت در آزمون مجدد عملی را دارنددر صورتی که متقاضیان، حداقل نمرات آزمون کتبی و عملی را کسب نمایند ولیکن مردود معدل گردند، مردود آزمون عملی می توانند در آزمون مجدد عملی شرکت نمایند.

تبصره : درصورتی که متقاضی دو مرحله در آزمون ادواری مردود گردد دیگر نمی تواند در آزمون  مذکور شرکت نماید.

- در آزمون کتبی و عملی چه نمره ای بیاوریم قبول میشویم؟

پاسخ: شرایط قبولی در آزمون های ادواری درصفحه 9 دفترچه راهنما مشروح آورده شده است.

- ثبت نام آزمون ادواری چه موقع است آیا محدودیت زمانی دارد؟

پاسخ: آزمون ادواری الکترونیکی درکلیه ایام سال از طریق ثبت نام در سایت مربوطه انجام می شود و محدودیت زمانی ندارد.

-از چه طریق میتوان کارت ورود به جلسه را دریافت نمود؟

پاسخ: مراجعین بر اساس اطلاعات مندرج در رسید نهایی که پس از ثبت نام در آزمون ادواری دریافت کرده اند از زمان دریافت کارت ورود به جلسه آگاهی پیدا کرده و از طریق سایتwww.portaltvto.com http://advari.irantvto.ir  کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.

- مشاهده نتایج آزمون عملی و تئوری برای متقاضیان آزمون ادواری چگونه است ؟

پاسخ: متقاضیان آزمون می توانند نتایج آزمون های الکترونیک خود را از طریق درگاه سازمان به آدرس : portaltvto.com  منوی اعلام نتایج کتبی و عملی و یا سایت اعلام نتایج استانی مشاهده نمایند

نتایج آزمون های کتبی برگزار شده از طریق همان مرکز که آزمون برگزار شده بصورت حضوری اعلام می گردد.

- علامت ستاره و هشتک در جلوی فهرست مشاغل مندرج در سایت آزمون ادواری  به چه معنی است

پاسخ: صفحه هشت دفترچه راهنما راجع به این موضوع توضیح داده است.

(حرفه هایی که با علامت# مشخص شده اند حرفه هایی می باشند که حداقل مدرك تحصیلی متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید کاردانی مرتبط با این حرفه ها باشد. یا در غیر این صورت باید قبلاً دوره آموزشی حرفه را طی نموده باشندو در آزمون پایان دورهي مربوطه مردود شده باشند. لذا قبول شدگان در آزمون کتبی این حرفه ها، در زمان تکمیل پرونده باید مدارك خود، مبنی برمرتبط بودن مدرك تحصیلی یا مردود شدن در آزمونهاي قبلی را ارائه نمایند.)

علامت * به این معنی است که مدارک این حرفه ها قابل ارائه برای دبیرستان های کار و دانش می باشد.

-چگونه می توانم کارت اعتباری تهیه نمایم ؟

پاسخ: تنها با یک کد ملی که متعلق یه فرد متقاضی است می توان کارت اعتباری خرید نمود، و با مراجعه به آدرس:  http://advari.irantvto.ir/index.php/advari_search/pay_selectazmoonو سپس  لینک خرید کارت اعتباری با وارد کردن مشخصات(کد ملی فرد متقاضی- فقط فرد متقاضی آزمون)، و نام و نام خانوادگی و..) کارت اعتباری خود را جهت ثبت نام دریافت نمایید.

- چگونه می توانم کارت ورود به جلسه را دریافت نمایم؟

پاسخ: حسب تقویم برنامه زمان بندی آزمون با مراجعه به آدرس: azmoon.portaltvto.comمی توانید کارت ورود به جلسه خودرا دریافت نمایید.

- تا چند نوبت می توانم در آزمون شرکت  نمایم؟

پاسخ: در سال داوطلبان آزمون های آزاد دو بار می توانید شرکت نمائید. تفاهم نامه های صنعت ساختمان و قالی بافان بدون محدودیت می باشد.

- درآزمون کتبی شرکت کرده ام، اما برای آزمون عملی اطلاعی ندارم. به کجا مراجعه نمایم؟

پاسخ: روز شرکت در آزمون کتبی تاریخ مراجعه جهت آزمون عملی مشخص شده است برای اطلاع از تاریخ انجام آزمون عملی باید به مرکزی که آزمون کتبی در آنجا گرفته شده مراجعه یا طی تماس تلفنی از آن آگاه شوید. 

-زمان برگزاری و ثبت نام در آزمون صنعت ساختمان چگونه می باشد ؟

پاسخ: آزمون صنعت ساختمان و آزمون های قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی،  معمولا 8 بار در سال برگزار می گردد که زمان،تاریخ های آزمون از طریق سایتwww.irantvto.ir   در دسترس می باشد. همچنین ثبت نام و شرایط آن از طریق سایت http://advari.irantvto.ir  در دسترس می باشد .

 نکته: تاکید می گردد محل کار متقاضی با شرکت در آزمون یکسان باشد. چرا که امکان بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مقدور نمی باشد.

- نحوه تمدید و تعویض پروانه های صنعت ساختمان چگونه است ؟

پاسخ: مدت اعتبار پروانه های صنعت ساختمان سه سال بوده و بر اساس دستورالعمل های اجرایی ادارات کل استان از طریق مراجعه به دفاتر پستی یا پیشخوان دولت و یا مراجعه مستقیم به اداره سنجش استان انجام می شود.

-مزایای قانونی پروانه صنعت ساختمان چیست؟

پاسخ: مراجعین می توانند از مزایای بیمه های اجتماعی موضوع آیین نامه اجرایی موارد 3 و 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بهره مند گردند.

-چگونه می توانیم واحدهای دیپلم کار دانش را در فنی و حرفه ای اخذ نماییم ؟

پاسخ: صدور دیپلم کار دانش، توسط آموزش و پرورش صورت می گیرد و این سازمان صرفا مسئولیت جبران کسری مهارت متقاضیان را به عهده دارد که در صورت کسری مهارت اعلام آن به صورت کتبی  بایستی از طریق آموزش و پرورش صورت گیرد.

-فهرست حرفه های منطبق با کار و دانش  چیست و دسترسی به آنها چگونه است؟

پاسخ: حرفه های فنی و حرفه ای انطباق داده شده با دبیرستان های کار و دانش آموزش و پرورش، در وبگاه سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور به آدرس : www.irantvto.ir   بخش تشکیلات ،دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل ها قابل دسترس می باشد.

-افراد دارای گواهینامه فنی وحرفه ای برای دریافت وام خود اشتغالی به کجا باید مراجعه نمایند؟

پاسخ: افرادی که متقاضی وام خود اشتغالی از طریق مدارک فنی و حرفه ای هستند می توانند از دو طریق نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند :

1-مراجعه به سایت وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی، بخش مشاغل خانگی

2-مراجعه به سایت صندوق کارآفرینی امید آدرس : https://www.karafariniomid.ir