-مراحل درخواست مجوز تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد؟

مراجعه به سایت دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی به آدرسpi.irantvto.ir و مطالعه ضوابط و دستور العمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مصوب 1397 و اصلاحیه آن و ارسال درخواست تاسیس برای آموزشگاه های نوع الف، ب و ج به دفتر آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و ثبت درخواست تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوعد از طریق پرتال جامع سازمان به آدرسwww.portaltvto.com و پیگیری آن از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مورد تقاضا در پورتال.

- هزینه های صدور و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و صدور و تمدید گواهینامه مهارت کارآموزان چقدر است؟

مبلغ 500000 ریال

- در خصوص چگونگی گرفتن وام جهت تاسیس آموزشگاه یا کسانیکه با گواهینامه مهارت می خواهند کارکنند توضیح دهید؟

سازمان آموزش فنی وحرفه ای هیچگونه اعتباری جهت ارائه تسهیلات برای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و ایجاد اشتغال برای کارآموزان ندارد. در حال حاضر چنانچه اعتباری از محل کمک های فنی و اعتباری به سازمان تخصیص داده شود بر اساس شیوه نامه ابلاغی به موسسین آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد فعال که دارای شرایط و شاخص های مندرج در شیوه نامه را داشته باشند اعطا خواهد شد.

-مراحل درخواست مجوز مشاغل خانگی چگونه می باشد؟

با مراجعه به سایت ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- فرآیند همکاری سازمان با بنگاه های اقتصادی صنایع و صنوف چگونه است؟

بنگاه های اقتصادی صنایع و صنوف می توانند در جهت آموزش شاغلین بنگاه ها، تجهیز مراکز سازمان، تدوین استانداردهای آموزشی، اجرای مسابقات ملی مهارت، تاسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی و تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در قالب تفاهم نامه و یا قرارداد با سازمان همکاری نمایند. شروع همکاری مکاتبه و معرفی توانمندی های بنگاه به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان می باشد.

- نحوه دریافت مجوز مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی چگونه است؟

براساس ماده 110 قانون کار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مکلف هستند برای آموزش کارگران ماهر و نیمه ماهر خود اقدام به تاسیس مرکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی نمایند دستورالعمل و آئین نامه تاسیس در آدرسPI.IRANTVTO.IR و در بخش قوانین و مقررات موجود است و برای شروع پس از مطالعه دستورالعمل در صورت داشتن شرایط تاسیس با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مکاتبه نمایند.

- مزایای تاسیس مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی چیست؟

1- برگزاری دوره آموزشی برای شاغلین واحد و صدور گواهی نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

2- برگزاری دوره آموزش برای سایر بنگاه های هم صنف براساس قرارداد های فی مابین و صدور گواهی نامه

3- بهره مندی از تخفیف مالیاتی تبصره 2 ماده 38 در هزینه های تجهیز مرکز آموزشی و اجرای دوره های آموزشی

- آموزش های ضمن کار چیست؟

بنگاه های اقتصادی صنایع و صنوف می توانند به منظور آموزش شاغلین خود پس از هماهنگی و مذاکره با سازمان دوره های آموزشی را در خط تولید و در محیط واقعی کار برگزار نمایند.

 نحوه گرفتن ابلاغ مربیگری چگونه است؟

جهت صدور ابلاغ مربیگری لازم است تا موسس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد که نیاز به خدمات مربی دارد مدارک شناسایی و آموزشی مربی مورد نظر را به همراه قرارداد فی ما بین موسس و مربی وفق ضوابط مندرج در مجموعه ضوابط و دستور العمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مصوب 1397 به مرکز معین مربوط ارائه نماید تا پس بررسی صلاحیت های عمومی و تخصصی مربی معرفی شده توسط آموزشگاه نسبت به صدور ابلاغ مربیگری برای نامبرده اقدام گردد.