عنوان خدمت:   اعزام به مسابقات جهانی مهارت

شناسه خدمت : 18051047104   

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)   خدمت به کسب و کار (G2B)   خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)


 شرح خدمت : این خدمت به منتخبین اعزام جهت شرکت در مسابقات مهارت جهانی  طبق فرآیند زیر ارائه می شود.

-          برگزاری اردوی مسابقات جهانی به صورت متمرکز و غیرمتمرکز

-          نفر انتخابی جهت شرکت در اردوی تخصصی

-       شرکت در مسابقات جهانی

 

مدارک مورد نیاز:

مدال آوران دو دوره از مسابقات ملی مهارت

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 بسته به نوع و زمان آزمون متفاوت است .

ساعات ارائه خدمت:

زمان های تعیین شده

تعداد بار مراجعه حضوری :

بر اساس شرکت در اردو تخصصی و مسابقات متغیر است.

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی  http://www.portaltvto.com/ 

    پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه 

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: http://support.portaltvto.com

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 

  

1-      با توجه به اینکه مدال آوران مسابقات ملی به مسابقات جهانی اعزام می شوند، ثبت نام و انجام امور داخلی از طریق مرکز و اداره کل صورت می گیرد.

2-  دریافت نتایج با نام کاربری و رمز عبور

 

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)