عنوان خدمت:   ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری،تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش  به آزمون

شناسه خدمت : 18051046100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)   خدمت به کسب و کار (G2B)   خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

 شرح خدمت :   


ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری،تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش  به آزمون

 

مدارک مورد نیاز:

مشخصات فردی و شناسنامه ای و وضعیت شغلی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ثبت نام در بازه زمانی تقویم آزمون حدود 5 دقیقه
فرآیند آزمون تا صدور گواهینامه حدود دو ماه به طول می انجامد.
 

ساعات ارائه خدمت:

24 ساعته در بازه زمانی تقویم آزمون

تعداد بار مراجعه حضوری :

4 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

بر اساس تعرفه بودجه سال 1399
هزینه ثبت نام در آزمون متقاضیان آزاد (ادواری و صنعت ساختمان):

·       در خوشه های صنعت، کشاورزی و فرهنگ و هنر 420000 ریال

·       در خوشه خدمات280000 ریال

500000 ریال جهت اخذ گواهینامه مهارت
پرداخت به صورت الکترونیکی

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی  http://www.portaltvto.com

    پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه 

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: http://support.portaltvto.com

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)