عنوان خدمت:   تمدید/ تعویض گواهی نامه مهارت

شناسه خدمت : 18051046102

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)   خدمت به کسب و کار (G2B)   خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

 شرح خدمت :  اين خدمت به منظور تمدید/ تعویض گواهی نامه های مهارت  فاقد اعتبار  به خدمت گیرندگان ارائه می شود. به طوری که فرد متقاضی با تحویل گواهینامه فاقد اعتبار در سامانه آزمون ادواری جهت تمدید و تعویض گواهینامه ثبت نام می نماید در صورتی که کد استاندارد گواهینامه با گواهینامه جدید یکسان باشد گواهینامه بدون آزمون تمدید و تعویض میگردد و در صورتی که با استاندارد های جدید مغایرت داشته باشد فرد باید جهت آزمون مجدد ثبت نام نماید.

مدارک مورد نیاز:

مشخصات فردی و شناسنامه ای و وضعیت شغلی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 متناسب شرایط متغیر است    

ساعات ارائه خدمت:

 

تعداد بار مراجعه حضوری :

 1 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 500000 ریال جهت اخذ گواهینامه مهارت

پرداخت بصورت الکترونیکی

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی  http://www.portaltvto.com

http://advari.irantvto.ir

    پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه 

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

http://advari.irantvto.ir/index.php/insertion_data/pay_person

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: http://support.portaltvto.com

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)