- چرا گواهی نامه من در سایت قابل مشاهده نیست ؟

پاسخ: به دودلیل ممکن است گواهی نامه مشاهده نشود 1- مراحل تایید نمرات طی نشده باشد  و هزینه صدور پرداخت نشده باشد  دوم هزینه صدور گواهی نامه توسط ذینفع پرداخت نشده باشد

- چرا علی رغم اینکه  آزمون کتبی و عملی قبول شده ام ولی هنوز گواهی نامه صادر نشده است؟

پاسخ: فرآیند تکمیل مراحل درج نمرات عملی  حداکثر دو هفته زمان می برد ، پس از آن با پرداخت هزینه صدور گواهی نامه می توانید گواهینامه را مشاهده و پرینت تهیه کنید.

-آیا گواهی نامه های الکترونیک نیاز به تایید و مهر تایید دارند ؟

پاسخ: خیر، با توجه به قابلیت استعلام آنلاین توسط سه دستگاه ، سازمان تامین اجتماعی ، وزارت آموزش و پرورش و مترجمان رسمی قوه قضاییه   نیاز به تایید مجدد نمی باشد .

- مدت اعتبار گواهی نامه ها چقدر می باشد ؟

پاسخ: اعتبار گواهی نامه ها از تاریخ صدور پنج سال می باشد.

-فرآیند صدور و چاپ گواهی نامه ها به چه صورت می باشد ؟

پاسخ: متقاضیان آزمون ادواری پس از اعمال نتایج آزمون ادواری و اخذ نمره قبولی می توانند با پرداخت هزینه صدور گواهی نامه به مبلغ 50000 ریال از طریق درگاه سازمان به آدرس : portaltvto.com   منوی پرداخت آنلاین و منوی پرداخت هزینه صدور گواهی نامه، جهت صدور گواهی نامه اقدام نمایند.

برای رویت و چاپ گواهی نامه مراجعین می توانند از طرق درگاه سازمان به آدرس : portaltvto.com   منوی استعلام گواهی نامه نسبت به مشاهده گواهی نامه اقدام نمایند .