- سن مجاز برای شرکت در مسابقات چقدر است ؟

پاسخ :همه افراد زیر 22 سال (براساس منشور و دستورالعمل برگزاری مسابقات هر دوره که به استانها ابلاغ می شود) مجاز به حضوردر مسابقات ملی مهارت می باشند.

-هزینه شرکت در مسابقات چقدر است ؟

پاسخ :حضور در مسابقات برای متقاضیان رایگان است.

-آیا رقابت کنندگان می توانند از استانهای مختلف شرکت کنند ؟

پاسخ :رقابت کنندگانی که در دوره های قبل از یک استان شرکت کرده اند تنها در صورت تغییر محل زندگی، محل کار یا محل تحصیل (با ارائه مدارک مثبته قبل از ثبت نام) می توانند از استان دیگری شرکت نمایند. ضمنا رقابت کنندگانی که در مرحله شهرستانی از یک استان شرکت کرده اند، در مراحل بعدی مجاز به تغییر استان نمی باشند.

-مدال آوران مسابقات ملی مهارت می توانند در مسابقات سالهای بعد شرکت نمایند؟

پاسخ :مدال آوران مسابقات ملی مهارت ادوار قبلی مجاز به شركت در هيچ يك از رشته‌هاي مسابقات ملي مهارت نمي‌باشند. ضمنا مدال آوران رشته های انفرادی به شرط داشتن شرایط سنی می توانند در دوره های آتی دریکی از دو رشته مکاترونیک یا ساخت وتولید تیمی حضور یابند.

-آیا افرادی که در حال انجام خدمت مقدس سربازی هستند می توانند در مسابقات ملی مهارت شرکت نمایند؟

پاسخ :شرکت افرادي که در حال انجام خدمت مقدس سربازي هستند با در نظر گرفتن شرایط مندرج در دستورالعمل مسابقات ملی مهارت مربوطه و مشروط به داشتن شرايط سني مجاز در مسابقات بلامانع است.

-کسانی که موفق به کسب مدال نمی شوند تا چند دوره می توانند در مسابقات شرکت نمایند؟

پاسخ :حضور شرکت کنندگانی که مدال کسب نمی کنند تا 3 دوره شرکت در مسابقات بلا مانع می باشد.

-آیا برای شرکت در مسابقات محدودیت جنسیتی وجود دارد ؟

پاسخ :خیر

-آیا مدال آوران مسابقات ملی مهارت به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد ؟

پاسخ :کسب مدال الزامی برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جهت اعزام مدال آوران به مسابقات جهانی مهارت ایجاد نمی کند.

-کدام یک از رشته ها به مسابقات جهانی مهارت اعزام خواهند شد؟

پاسخ :رشته های اعزامی پس از بررسی و در نظر گرفتن کلیه شرایط توسط ستاد اجرایی مسابقات مشخص و اعلام خواهد شد.

-چه کسانی مجاز به حضور در اردوهای آماده سازی مسابقات جهانی می باشند؟

پاسخ :مدال آوران مسابقات ملی مهارت می توانند به شرط داشتن شرایط سنی مجاز در اردوهای آماده سازی مسابقات جهانی مهارت شرکت نمایند. (حضور در مسابقات جهانی مهارت تنها یک بار مجاز می باشد.)